Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - VEPAR

Smanjimo rizike od poplava!

Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR (vodno ekološko praćenje, analize i rješenja) usmjeren je na provedbu mjera za unaprjeđenje upravljanja rizicima od poplava, a sufinancira se EU sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014-2020), u okviru Prioritetne osi 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima, Investicijskog prioriteta 5b- Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, te Specifičnog cilja5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama.

NOVOSTI I DOGAĐANJA na PROJEKTU

O projektu

NAZIV PROJEKTA

PROJEKTU UNAPRJEĐENJA NEGRAĐEVINSKIH MJERA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - VEPAR

CILJEVI PROJEKTA

Unaprijeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rzicima od poplava u Republici Hrvatskoj

UKUPAN IZNOS PROJEKTA

250.100.545,00 kuna (s PDV-om)

EU BESPOVRATNA SREDSTVA

212.585.463,25 kuna (s PDV-om)

SREDSTVA KORISNIKA

37.515.081,75 kuna (s PDV-om)

HRVATSKE VODE: 31.757.623,95 kuna (s PDV-om)

DMHZ 5.757.457,80 kuna (s PDV-om)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

od 1.8.2014 do 31.08.2023

Linkovi

KORISNIK:
 • HRVATSKE VODE
 • Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 • Tel.: 01/6307-333
 • E-mail: voda@voda.hr
 • www.voda.hr
PROJEKTNI PARTNER:
 • DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
 • Ravnice 48, Zagreb
 • E-mail: dhmz@cirus.dhz.hr
 • www.meteo.hr
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1:
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
 • Radnička cesta 80, Zagreb
 • Tel.: 01/3717 111(centrala)
 • https://mingor.gov.hr
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:
 • HRVATSKE VODE
 • Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 • Tel.: 01/6307-333 (centrala)
 • E-mail: voda@voda.hr
 • www.voda.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj