Kontakt

Hrvatske vode

Korisnik projekta VEPAR

Pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj

Ovlašteni predstavnik Korisnika za Projekt VEPAR: zamjenik generalnog direktora Valentin Dujmović, dipl.

Adresa: Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Telefon: 00 385 1 6151 779, 00 385 1 6155 820

Kontakt osoba: Mojca Lukšić, dipl.ing.građ., Koordinator projekta

Telefon: 00 385 1 6307 402

Mail adresa:

Internet stranica: www.voda.hr


Državni Hidrometeorološki zavod

Nacionalna meteorološka i hidrološka služba, državna upravna organizacija

Partner na projektu VEPAR

Ovlašteni predstavnik: ravnateljica: dr. sc.

Adresa Grič 3, 10 000 Zagreb

Telefon 00 385 1 4565 666

Kontakt osoba Gordana Bušelić

Telefon: 00 385 1 4882 663

E-Mail:

Internetska stranica: www.meteo.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj