Održana Četvrta godišnja konferencija projekta VEPAR koji jača obranu od katastrofalnih poplava

Split, 10. studenog 2023. - Hrvatske vode kao vodeći partner i Državni hidrometeorološki zavod, kao projektni partner održali su Četvrtu godišnju konferenciju projekta, „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“ – VEPAR. Konferencijom je predstavljen dio do sada provedenih aktivnosti projekta VEPAR, koji je pokrenut s ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događaja, a vrijedan je 33.194.046,72 EUR. Od toga je 85 % sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 % sufinanciraju partneri Hrvatske vode i DHMZ.

Četvrtoj godišnjoj konferenciji projekta, koja se održala u prostorijama Udruge građevinskih inženjera Split, nazočili su direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda, Irina Putica, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Valentin Dujmović i stručnjaci iz vodnoga gospodarstva.

„Kao firma koja podržava zaštitu okoliša nastojat ćemo sve što se događa u prirodi, primjerice nastanak poplava, rješavati tako da što manje zadiremo u prirodu i radimo što manje izmjena. Sve građevinske mjere podliježu betonizaciji, što narušava prostor, a negrađevinskim mjerama ćemo pokušati to zauzdati“ - istaknula je Irina Putica te dodala da, iako se građevinske mjere ne mogu izbjeći, negrađevinske mjere u ovom trenutku predstavljaju prioritet.

„Drago mi je što projekt VEPAR privodimo kraju, jer on značajno jača sustav obrane od poplava u Republici Hrvatskoj. Projekt smo pripremali nekoliko godina, posljednje 2-3 godine traje njegova realizacija te je veći dio projekta dovršen“ - kazao je Valentin Dujmović te naglasio da je kroz projekt nabavljena oprema koja se koristi u operativnoj obrani od poplava kao što su box barijere, vozila, čamci i ostali alati koji su iznimno važni, a raspodijeljeni su na svih 6 vodnogospodarskih odjela u Hrvatskoj.

Ovu priliku je Dujmović iskoristio kao najavu nadolazećeg projekta VEPAR 2.

„Projekt VEPAR bi trebao imati svoj nastavak za koji, ako se prihvati kao takav, očekujemo oko 250 milijuna eura investicija. Tim projektom će se, između ostalog, sanirati 60 velikih crpnih stanica u Hrvatskoj“ - dodao je Dujmović.

Aktualni projekt VEPAR, naglasila je koordinatorica projekta Mojca Lukšić, sastoji se od 68 ugovora, od čega su 44 ugovora u cijelosti izvršena, dok će preostali biti završeni do kraja ove kalendarske godine.

„Aktivnosti koje u ovom projektu neće biti u cijelosti dovršene do kraja bit će realizirane tijekom 2024. godine, dok će nastavak aktivnosti programa negrađevinskih mjera biti realiziran kroz projekt VEPAR 2, odnosno do kraja 2029. godine“ - zaključila je Lukšić.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VEPAR potpisan je 6. rujna 2019. godine. Planirano trajanje projekta je četiri godine, odnosno do kraja prosinca 2023. Projekt VEPAR predstavlja kratkoročnu komponentu Dugoročnog programa negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH (do 2023. godine), čiji koncept proizlazi iz Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja rizicima od poplava. Provedbom negrađevinskih mjera kroz projekt VEPAR očekuje se postizanje smanjenog rizika od poplava u RH za 7 % u odnosu na postojeće stanje te se stvaraju podloge za značajnije smanjenje ovog rizika u sljedećim fazama.

Galerija:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj