Održana svečanost završetka provedbe projekta koji će pomoći zaštiti od posljedica poplava

Hrvatske vode kao vodeći partner i Državni hidrometeorološki zavod, kao projektni partner obilježili su završetak provedbe projekta, „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“ – VEPAR. Konferencijom su predstavljeni rezultati provedbe projekta VEPAR, koji je pokrenut s ciljem bolje reakcije kod prevencije katastrofalnih poplavnih događaja, a vrijedan je 33.194.046,72 EUR. Od toga je 85 % sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 % sufinanciraju partneri Hrvatske vode i DHMZ.

Obilježavanju završetka provedbe projekta, koja se održala u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu nazočili su Izaslanik Potpredsjednika Vlade RH, Ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, Davorin Oršanić, generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, zamjenik glavne ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivan Güttler, načelnica Sektora u Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Karmen Cerar, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Valentin Dujmović i stručnjaci iz vodnoga gospodarstva.

„Približili smo se kraju programskog razdoblja prihvatljivosti troškova projekata do kraja ove godine, odobrili smo niz projekata iz operativnog programa konkurentnost i kohezija specifičnog cilja PP1, odnosno smanjenje rizika od katastrofa, za koje nam je bilo alocirano oko 178 milijuna eura. Od tog novca odobrili smo 13 projekata, kroz koje smo pokrili različite rizike za smanjenje od katastrofa i 5 projekata obrane od štetnog djelovanja voda. Za funkcionalnu obranu od poplava, uz infrastrukturne projekte, važne su i negrađevinske mjere“ - kazala je ovom prilikom Karmen Cerar.

Samu važnost projekta dodatno je pojasnio Ivan Güttler, istaknuvši da je Državnom hidrometeorološkom zavodu navedeni projekt važan zbog četiri ključne stavke. „Prva je jačanje naše hidrološke mreže, izrada hidrološkog atlasa koji će biti dostupan u godinama koje dolaze, zatim uspostavljanje sustava hidroloških prognoza rijeke Save, što sada širimo na sliv rijeke Drave i jadranskih slivova, a četvrto je što DHMZ do sada nije bio tako opremljen u smislu opreme za terenski rad koja će podići kvalitetu naših usluga i sigurnost kolega koji su svaki tjedan na terenu“ - pojasnio je Güttler.

Sve češće lokalne oborine i nagle vremenske promjene, rečeno je na konferenciji, razlog su razvoja prognostičkih modela koji omogućavaju bržu i bolju reakciju u slučaju nastanka poplava. „Pojava poplava se neće smanjivati, što tvrde i inozemni stručnjaci, stoga se moramo truditi da smanjimo rizike boljim predviđanjem, prognoziranjem i planiranjem. Trebamo mnogo naučiti kako bismo mogli primjenjivati i negrađevinske mjere, što nije samo trend, nego i puka potreba jer samo podizanje nasipa i vodnih građevina ne može polučiti ukupan rezultat“ - istaknuo je Đuroković.

Gospodin Davorin Oršanić, Izaslanik Potpredsjednika Vlade RH, Ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, pozdravio je skup i naglasio da projekti i aktivnosti na osiguranju sigurnosti i boljeg života naših građana su potrebni i trebaju biti promovirani.

Koordinatorica projekta VEPAR, Mojca Lukšić, okupljenima je prezentirala rezultate provedbe projekta naglasivši da je najvažniji cilj projekta bio unaprijediti prognostičke modele koji omogućuju djelatnicima Hrvatskih voda, civilne zaštite i vatrogasne zajednice bržu i efikasniju reakciju u slučaju poplava.

„Projektom smo dobili novi prognostički model koji omogućava prognoziranje vodostaja temeljem podataka današnjeg dana, čime dobivamo prognoze kako će vodostaji izgledati za 5 dana i postoji li potreba za našom reakcijom. Za izgradnju prognostičkog modela napravili smo geografska snimanja, izradili smo hidrološke studije, pregled stanja postojećih regulacijskih vodnih građevina, kupljena je oprema, poboljšani su informatički sustavi Hrvatskih voda i DHMZ-a te se provodi kampanja prema javnosti koju obavještavamo i educiramo o poplavama“ - objasnila je Lukšić.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VEPAR potpisan je 6. rujna 2019. godine. Planirano trajanje projekta je četiri godine, odnosno do kraja prosinca 2023. Projekt VEPAR predstavlja kratkoročnu komponentu negrađevinskih mjera Programa upravljanja rizicima od poplava u RH (do 2023. godine), čiji je koncept zasnovan na Strategiji upravljanja vodama i Planu upravljanja rizicima od poplava. Provedbom negrađevinskih mjera kroz projekt VEPAR očekuje se postizanje smanjenog rizika od poplava u RH za 7 % u odnosu na postojeće stanje.

Galerija:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj