B. UNAPRJEĐENJE STUDIJSKIH I MODELSKIH OSNOVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA B:

Planiranje građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava kroz provedbu tehno-ekonomskih analiza, promoviranje te primjenu mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava.

KOMPONENTE POTPROJEKTA B:

POTPROJEKT B - UNAPRJEĐENJE STUDIJSKIH I MODELSKIH OSNOVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA
B1 Promoviranje zeleno-infrastrukturnih mjera
B2 Unaprjeđenje sustava za planiranje upravljanja rizicima od poplava
B3 Unaprjeđenje sustava za integrirano upravljanje vodama i rizicima od poplava
B4 Upravljanje rizicima od poplava na minski sumnjivim područjima


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT B: 6.462.500 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA B: 2019.-2022.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA B

Promoviranje zeleno-infrastrukturnih mjera 

Izradom studije mogućnosti primjene zeleno-infrastrukturnih mjera s naglaskom na smanjenje rizika od poplava i smjernica za njihovo projektiranje i analize tehničke i ekonomske učinkovitosti, osigurat će se stručne podloge za promociju primjene zeleno-infrastrukturnih mjera i ostvarivanja koristi od provedbe ovih mjera u smislu smanjenja rizika od poplava, ali i drugih koristi vezanih na upravljanje vodama i vodnim okolišem.

Unaprjeđenje sustava za planiranje upravljanja rizicima od poplava

Ove aktivnosti potprojekta uključuju provedbu sustavnog ispitivanja hidromorfoloških elemenata kakvoće vode u rijekama, te izradu studije i analitičke podloge o utjecaju građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na hidromorfološko stanje vodnih tijela, što će doprinijeti optimalnijem pristupu i unaprjeđenju integralnog upravljanja vodama i rizicima od poplava.

Unaprjeđenje sustava za integrirano upravljanje vodama i rizicima od poplava 

Izradom studije upravljanja rizicima od poplava mora, definirat će se koncept upravljanja rizicima od poplava područja pod utjecajem mora, identificirati područja s najznačajnijim rizicima od poplava mora, uzimajući u obzir utjecaje klimatskih promjena, te analizirati potencijalne mjere upravljanja rizicima od poplava mora na odabranim područjima s najznačajnijim rizicima. Provedene stručne analize kroz studiju unaprijedit će sustav za integrirano upravljanje vodama i rizicima od poplava.

Upravljanje rizicima od poplava na minski sumnjivim područjima

Izradom studija upravljanja rizicima od poplava u minski sumnjivim područjima, te analizom upravljanje kombiniranim rizikom, poboljšat će se pristup planiranja mjera upravljanja rizika od poplava na minski sumnjivim područjima.

REZULTATI POTPROJEKTA B

OČEKIVANI REZULTATI


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj