C. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVE

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA C:

Povećati preciznost hidroloških prognoza kroz razvoj i korištenje modernih prognostičkih modela.

KOMPONENTE POTPROJEKTA C

POTPROJEKT C - UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVA
C1 Uspostavljanje operativnog sustava za prognoziranje fluvijalnih poplava

PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT C: 14.655.000 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA C: 2014.-2022.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA C

Kroz aktivnosti potprojekta C uspostavit će se moderni prognostički sustavi temeljeni na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja na osnovu meteorološki prognoziranih oborina za cijelo područje RH. U sklopu projekta razvijaju se operativni prognostički sustavi za sliv rijeke Save (obje faze provedene 2014.-2016.), kao i za slivove Drave i Dunava, te slivove Jadranskog vodnog područja. Time će se uspostaviti cjeloviti nacionalni operativni sustav za prognoziranje poplava, koji će biti komplementaran međunarodnim projektima i aktivnostima vezanim na prognoziranje poplava.

REZULTATI POTPROJEKTA C

OČEKIVANI REZULTATI

OSTVARENI REZULTATI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj