F. OPREMA ZA OBRANU OD POPLAVA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA F:

Povećati kapacitete za učinkovitu provedbu neposredne obrane od poplava kroz nabavu potrebne tehničke opreme

KOMPONENTE POTPROJEKTA F:

Potprojekt F - Oprema za obranu od poplava
F1 Tehnička oprema
F2 Oprema za komunikacije


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT F: 5.2957.715 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA E: 2014.-2019.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA F

Kroz ovaj element provodi se nabava opreme potrebne za efikasniju neposrednu obranu od poplava.

Tehnička oprema 

Kroz grupu aktivnosti F1 nabavit će se tehnička oprema za obranu od poplava na terenu, uključujući:

Oprema za komunikacije

Kroz grupu aktivnosti F2 izrađuje se idejno rješenje za modernizaciju UKV mreže te nabavlja oprema za komunikaciju sudionika u operativnoj obrani od poplava.

REZULTATI POTPROJEKTA F

OČEKIVANI REZULTATI

Nabave tehničke opreme:

Izrada

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj