G. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI I EDUCIRANJE DIONIKA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA G

Povećati informiranost javnosti i dionika o upravljanju rizicima od poplava kroz svjesnost, spremnost i sudjelovanje javnosti i dionika u rizicima od poplava u RH

KOMPONENTE POTPROJEKTA G:

POTPROJEKT G - UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI I EDUCIRANJE DIONIKA
G1 Informiranje javnosti i educiranje dionika


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT G: 2.021.250 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA G: 2019.-2022.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA G

Kroz Element 7 provodi se unapređenje sustava za informiranje i podizanje svijesti javnosti i dionika vezanih uz rizike od poplava, kojim će se obuhvatiti teme kao što su: uvođenje koncepta život uz poplave uz obuku stanovništva za aktivno sudjelovanje tijekom operativne obrane od poplava, razumijevanje koncepata rizika i ranjivosti, razumijevanje koncepta prirodnog zadržavanja voda, retencijskih prostora, potrebe očuvanja i proširenja prirodnih retencijskih/poplavnih područja: močvara i šuma, razumijevanje potrebe ograničenja korištenja zemljišta i ostalih aktivnosti na površinama ugroženim poplavama, te razumijevanje mjera samozaštite kao značajnih mjera uz ostale negrađevinske i građevinske mjere, a koje bi obuhvatile mjere prije poplave, mjere kod prognozirane poplave, mjere tijekom poplave i mjere nakon poplave. Kroz ovaj potprojekt provode se sljedeće aktivnosti:

REZULTATI POTPROJEKTA G

OČEKIVANI REZULTATI

Provedene aktivnosti kroz kampanju informiranja javnosti na lokalnoj razini rezultirat će informiranjem i podizanjem svijesti javnosti i dionika o:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj