H. UNAPRJEĐENJE CENTRA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA H

Unaprjeđenje regionalnih i lokalnih ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda za upravljanje rizikom od poplava i to kroz pripremu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog objekta za upravljanje rizicima od poplava (COURP), te analizu potreba za unapređenjem skladišnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini.


KOMPONENTE POTPROJEKTA H:

POTPROJEKT H - UNAPREĐENJE CENTARA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA,
H1 Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje centralnog objekta za upravljanje rizicima od poplava (objekt COURP)
H2 Unapređenje smještajnih i skladišnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT H: 6.173.750 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA H: 2019.-2022.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA H

Kroz Potprojekt H predviđeno je unaprjeđenje regionalnih i lokalnih ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda za upravljanje rizikom od poplava i to kroz izradu projektno tehničke dokumentacije sa ishođenjem potrebnih akata za izgradnju Centralnog objekta za upravljanje rizicima od poplava, uz analizu potreba za unapređenjem skladišnih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini. Budući Centralni objekt namijenjen je provedbi svih aspekata integriranog upravljanja vodama i rizicima od poplava, odnosno obranom od poplava, uključujući pripremu i provedbu i narednih faza provedbe Programa unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava podrazumijevajući održavanje i unaprjeđivanje rezultata Projekta VEPAR, te sve aktivnosti iz područja upravljanja rizicima od poplava, uključujući i planiranje i pripremu provedbe građevinskih mjera izgradnje, održavanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i centraliziranog mjesta za koordinirano rukovođenje neposrednom obranom od poplava, u kojemu se osigurava 365/24/7 radno vrijeme.

Do izgradnje novih prostora Centralnog objekta za upravljanje rizicima od poplava, nužna je modernizacija postojećih prostorija namijenjenih upravljanju rizicima od poplava te će se kroz aktivnosti Potprojekta H nabaviti posebne opreme za potrebe upravljanja poplavnim događajima u realnom vremenu, urediti i opremiti podatkovni centar, urediti i opremiti prostori koje će omogućiti primanje, analiziranje i obradu podataka dobivenih daljinskim snimanjima.

Osim planiranih aktivnosti za Centralni objekt upravljanje rizicima od poplava, potrebno je unaprijediti smještajne i skladišne kapacitete na regionalnoj i lokalnoj razini. U okviru Potprojekta H izradit će se Analiza potreba za unapređenjem ovih smještajnih i skladišnih kapaciteta.


REZULTATI POTPROJEKTA H

OČEKIVANI REZULTATI

 

OSTVARENI REZULTATI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj