Promidžba i vidljivost

Izbornik


AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI 

Aktivnosti Promidžbe i vidljivosti Projekta VEPAR provode se sukladno definiranim pravilima i obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za Projekt VEPAR.

PLANIRANI TROŠKOVI PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI: 1.375.000 kn s PDVom 

PERIOD PROVEDBE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI: 2019.-2023. 


Planirane aktivnosti za potrebe osiguravanja promidžbe i vidljivosti Projekta VEPAR uključuju:

Organiziranje i održavanje javnih događanja 

Izradu 

Nabavu materijala sa prepoznatljivim znakovnim obilježjima vidljivosti Projekta 


REZULTAT PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI 

OČEKIVANI REZULTAT
Javnost i dionici kroz promidžbu i vidljivost upoznati sa aktivnostima i rezultatima provedenih aktivnosti Projekta

OSTVARENI REZULTATIProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj