Upravljanje projektom

Izbornik


AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM 

Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava VEPAR provodi se kroz 9 podprojektnih tehničkih cjelina na izradi unaprijeđenih mjera za upravljanje rizicima od poplava, a koje prate aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, što predstavlja složen i zahtjevan posao, koji zahtjeva usklađenost i dobru koordinaciju. Stoga su za potrebe upravljanja i koordinacije projektnih aktivnosti imenovani 

A za potrebe upravljanja projektom u smislu izvještavanja i administriranja je imenovan tim sastavljen od koordinatora i dva pomoćnika, administratora i predstavnika DHMZ-a. Na provedbi aktivnosti projekta sudjeluju stručnjaci iz HV-a i DHMZ-a organizirani po tehničkim radnim grupama. Kao pomoć pri provedbi projekta, za specifična pitanja i pripremu određenih projektnih zadataka i dokumentacije za nadmetanje predviđena je vanjska tehnička pomoć koja se osigurava kroz postupke javne nabave konzultantskih usluga.

PLANIRANI TROŠKOVI UPRAVLJANJA PROJEKTOM: 9.900.000 kn s PDVom

PERIOD PROVEDBE UPRAVLJANJA PROJEKTOM: 2019.-2023.

REZULTATI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
OČEKIVANI REZULTAT

Uspješno koordiniran, proveden, administriran i kontroliran Projekt

OSTVARENI REZULTATI
PREDVIDJETI PROSTOR ZA „UPISIVANJE TEKSTA ILI UPLOADANJE DOKUMENATA/SLIKA/IZVJEŠTAJA“ KAO REZULTATA UPRAVLJANJA PROJEKTOM, kada se aktivnosti ZAVRŠE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj