D. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA HIDROLOŠKO PRAĆENJE POVRŠINSKIH VODA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA D:

Povećati točnost i kontinuitet hidrološkog praćenja površinskih voda i dojave podataka

KOMPONENTE POTPROJEKTA D:

Potprojekt D - Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda
D1 Modernizacija postojećih hidroloških postaja državne mreže (DHMZ)
D2 Modernizacija postojećih dopunskih hidroloških postaja (HV)
D3 Uspostavljanje novih hidroloških postaja (HV)
D4 Obnova/izmještanje hidroloških postaja (HV i DHMZ)
D5 Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova (DHMZ)
D6 Standardizacija hidroloških radova
D7 Ugradnja opreme za video nadzor na mjerodavnim postajama (HV i DHMZ)
D8 Primjene daljinskih istraživanja u kartiranju i analizi poplava
D9 Unaprjeđenje vodnog informacijskog sustava

PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT D: 72.339.021 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA D: 2019.-2023.


AKTIVNOSTI POTPROJEKTA D

Potporojekt D se sastoji od aktivnosti kojima će se modernizirati i dograditi sustav za hidrološko praćenje površinskih voda kroz modernizaciju postojećih hidroloških postaja državne mreže DHMZ-a i postojećih dopunskih hidroloških postaja Hrvatskih voda, uspostavu novih i obnovu/ izmještanje postojećih hidroloških postaja, pri čemu su većina postaja koje se premještaju postaje dopunske mreže HEP-a, koje su u funkciji OOP; modernizaciju opreme za provođenje vodomjerenja i drugih terenskih radova; zatim kroz izradu smjernica za provođenje hidroloških radova; nabavu i ugradnju kamera za videonadzor postaja; akviziciju i obradu satelitskih snimaka za praćenje poplavnih događaja, te unapređenje vodnogospodarskog informacijskog sustava. Modernizacija i dogradnja sustava hidroloških postaja uključuje provođenje potrebnih građevinskih i elektro-strojarskih radova na uređivanju vodomjernih profila na postajama, sa nabavom i ugradnjom odgovarajuće opreme, a sve u cilju dovođenja postaja u njihovo funkcionalno stanje. Kroz pojedinu komponentu potprojekta D provest će se sljedeće aktivnosti u sklopu Projekta:


Modernizacija postojećih hidroloških postaja državne mreže (DHMZ)

Kroz aktivnosti D1 provest će se modernizacija 136 (od ukupno 148) postojećih hidroloških postaja državne mreže u RH koje su u vlasništvu DHMZ-a, uključujući nabavu, dobavu i ugradnju moderne opreme te provođenje građevinskih i elektro-strojarskih radova na uređenju vodomjernih profila s ciljem dostizanja funkcionalnog stanja.

Modernizacija postojećih dopunskih hidroloških postaja (HV)

Kroz aktivnosti D2 provest će se modernizacija 387 postojećih dopunskih hidroloških postaja koje su u vlasništvu Hrvatskih voda, uključujući nabavu, dobavu i ugradnju moderne opreme te provođenje građevinskih i elektro-strojarskih radova na uređenju vodomjernih profila s ciljem dostizanja funkcionalnog stanja.

Uspostavljanje novih hidroloških postaja (HV)

Kroz aktivnosti D3 provest će se uspostavljanje 67 novih hidroloških postaja koje će biti u vlasništvu Hrvatskih voda, uključujući nabavu, dobavu i ugradnju moderne opreme uz provođenje građevinskih i elektro-strojarskih radova na uređenju vodomjernih profila s ciljem dostizanja funkcionalnog stanja.

Obnova/izmještanje hidroloških postaja (HV i DHMZ)

Kroz aktivnosti D4 provest će se obnova / izmještanje 40 hidroloških postaja koje će biti u vlasništvu Hrvatskih voda (36) i DHMZ-a (4), uključujući nabavu, dobavu i ugradnju moderne opreme uz provođenje građevinskih i elektro-strojarskih radova na uređenju vodomjernih profila s ciljem dostizanja funkcionalnog stanja.

Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova (DHMZ)

Kroz aktivnosti D5 modernizirat će se oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova koje provodi DHMZ. Nabavit će se: portabilni mjerači protoka, terenska i osobna vozila, plovila sa opremom (prikolica i motori), te pumpa s kompresorom.

Standardizacija hidroloških radova 

Kroz aktivnosti D6 izradit će se smjernice za provedbu hidroloških radova na vodomjernim postajama, uključujući održavanje postaja.

Ugradnja opreme za video nadzor na mjerodavnim postajama (HV i DHMZ)

Kroz aktivnosti D7 nabavit će se i ugraditi oprema za video nadzor na 58 mjerodavnih postaja (DHMZ) i 156 mjerodavnih postaja (Hrvatske vode).

Primjene daljinskih istraživanja u kartiranju i analizi poplava 

Kroz aktivnosti D8 unaprijedit će se primjena daljinskih istraživanja u kartiranju i analizi poplava, s naglaskom na akviziciju i obradu satelitskih snimaka za praćenje razvoja poplavnog događaja u stvarnom vremenu uz nabavu odgovarajućeg softvera.

Unaprjeđenje vodnog informacijskog sustava 

Kroz aktivnosti D9 unaprijedit će se vodnogospodarski informacijski sustav za dojavu i obradu hidroloških podataka u Hrvatskim vodama kroz nadogradnju postojećih modula VIS-a (vodnogospodarski informacijski sustav).


REZULTATI POTPROJEKTA D

OČEKIVANI REZULTATI


OSTVARENI REZULTATI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj