I. ANALIZA SVIH PROVEDBENIH AKTIVNOSTI 1. FAZE I IZADA PROGRAMA RADOVA ZA SLJEDEĆU FAZU PROGRAMA

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA I

Program unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava se sastoji od 4. faze, a ovaj Projekt predstavlja 1. fazu Programa. Cilj Potprojekta I je analiza provedenih aktivnosti 1. faze Programa smanjenja rizika od poplava RH i izrada programa radova za sljedeću fazu Programa.

KOMPONENTE POTPROJEKTA I:

POTPROJEKT I – ANALIZA SVIH PROVEDENIH AKTIVNOSTI I FAZE I IZRADA PROGRAMA RADOVA ZA SLIJEDEĆU FAZU PROGRAMA
I1
Analiza svih provedenih aktivnosti I faze i izrada programa radova za slijedeću fazu Programa


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT I: 1.375.000 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA H: 2023.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA I

Analiza svih provedenih aktivnosti I faze i izrada programa radova za slijedeću fazu Programa

Provedba cjelokupnog Programa unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava se sastoji od 4. faze, s tim da 1. faza ovog Programa sačinjava ovaj Projekt. Pri dovršetku vremenskog perioda svake faze potrebno je analizirati učinke provedbe te izraditi plan i program radova i aktivnosti za slijedeću fazu Programa. Stoga je planirano da se u sklopu ovog Projekta, u zadnjoj godini njegove provedbe izradi Analiza svih provedenih aktivnosti 1. faze i izraditi program radova za 2. fazu, što će se provesti kroz ovaj Potprojekt I.

REZULTATI POTPROJEKTA I

OČEKIVANI REZULTATI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj